Route

De route is aangegeven met linten, pijlen en bordjes.
Naast deze hulpmiddelen wordt er gebruik gemaakt van kop- en bezemfietsers.
Volg hun eventuele aanwijzingen op.
Deelnemers die de route afsnijden doen dit op eigen risico.
Houdt er rekening mee dat de betreffende loop over openbare paden en wegen gaat en dat je andere (fiets)pad-en weggebruikers tegen kunt komen, ga daar netjes mee om en veroorzaak geen discussies.

Routes Westerwolde bosloop 2022